van Doorn family tree

Willem Aalbertsz

Name
Willem Aalbertsz
Given names
Willem Aalbertsz
Death of a paternal grandfatherHenric Aelbertsz
before 1459
Death of a fatherAelbert Henricxz
between March 31, 1486 and February 1, 1490
Marriage of a grandchildWillem Dircks van HattemJanna Reijer Willemsdr View this family
before 1559

Citation details: p691
Text:
Janna Reijer Willemsdr., tr. (vóór 1559) Willem Dircksz. van Hattem, secretaris Eek en Maurik (1549-1564), leenman van Culemborg met leengoed te Maurik (1553-1579), rentmeester van Cunera van Eek (1563), overl. na 15-7-1585. Willem en Janna pachten de eerder door haar vader gepachte weerd (1563), die deze eertijds samen met Van Hattem heeft 'besteken'
Death of a sonReijer Willemsz
before 1559

Death of a granddaughterJanna Reijer Willemsdr
after November 11, 1562

Publication: Versie 11 - januari 2016
Citation details: p691
Marriage of a grandchildOliphier Reijersz Marie Hermansdr VerburghView this family
before June 6, 1584

Deathyes

SourceGens Nostra 2005
Citation details: pagina 690
Text:
Willem Aelbertsz., beleend met de helft van tien morgen land in 'de Huismaten' 31-3-1486, waarop hij zijn ouders lijftocht [21], beleend met drie morgen twee hond land in 'Mauriker- weerd' 12-1-1507 bij dode van zijn broer Jan [22], in de pondschatting van 1540 aangeslagen voor twee schilden [23], geeft in 1547/1548 zes schilden uit zijn hofstad in de Spuelmaet'te Maurik, groot zeven morgen land [24]. Samen met zijn zoon Reijer huurt hij van de graaf van Culemborg zeven morgen één hond land, zijnde een uiterwaard, in Maurik voor negen jaar (1547/1548). Daarnaast huurt hij van dezelfde nog eens een halve weerd, welke pacht later door zijn zoon Reijer wordt voortgezet [25]. Zijn vrouw is ons niet bekend. Op 11 februari 1543 compareerden de gezamenlijke naburen van Maurik, te weten Adriaen van Mou- rick, Johan van Hattum den ouden, Willem Aelbertsz., Gerijt van Hattum, Dunijs Uijten Weerdt, Hermen van Leuwen, Johan van Hattum den Jongen, Aerdt Uijten Weerdt, Pons Jansz., Rombolt Ja- cobsz., Steven van Eek Diericxz, Gerijt Pons, Dieric Gerijt Ponsz., Gerijt Jansz., Cornelis Jansz., Johan Willemsz., Reijer Willemsz., Jan Denijs, Aelbert van Eek, Roelof van Eek, Cornelis Roelofsz., Aelbert Willemsz., Jan de Kemp, Jan Hermensz. en Roelof Gerij tsz. en verklaren dat jonker Floris, vrijheer van Pallandt, heer van Culemborg, hen wegens onze 'nootdrost' tweehonderd goudguldens heeft geschonken, waarmee hen voor de eerst komende tien jaar de tiendmaaltijd is kwijtgescholden, die de jonker elk jaar op St. Petersdag ad Cathedram [= 21 februari] kwam genieten. Willem Aelbertsz. en zijn drie zonen Johan, Reijer en Aelbert bezegelden deze charter met hun zegel: drie arenden 2 - 1 [26]. Uit dit huwelijk: [27] 1. Johan (Jan) Willemsz., vermeld 11-2-1543. Hij is wellicht de vader van Corneliajan Willemsdr., die in 1548 beleend wordt met drie morgen twee hond land in 'Maurikerweerd'. Op 22 april 1570 draagt Arnout Vereem dit land voor Cornelia over. [28] 2. Reijer, volgt IV. 3. Aelbert Willemsz., geb. ca 1490, zegelt met drie adelaars 2 - 1 (1567), vermeld als belender te Maurik 1570. [29] Op 6 juni 1570 legt hij een verklaring af en geeft op 80 jaar te zijn. [30] Aelbert was waarschijnlijk gehuwd met Wilhelmina van Setten, die op 24 juli 1567 collatrix is van de vicarie van St. Johannes den Dooper en St. Catharina in de St. Martenskerk te Tiel. [31] Zijn dochter Anna Aelbert Willemsdr. wordt op 14 september 1564 beleend met een hofstede van 21/2 morgen te Maurik bij overdracht door Otto Doys van Zetten. Op 17 april 1570 is zij getrouwd en wordt haar man Jordaan van Eek met dit leen beleend. [32] [21] Kort, pag. 81; GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 122V [22] Kort, pag. 69; GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 121V [23] GA, AHC, inv. nr. 5476, kohier, opgemaakt 15-8-1540 [24] GA, AHC, inv. nr. 5606 (rekening van rentmeester Jan van Cuijck Henrixen), 1547/48, fol. 7V, 2e alinea. [25] GA, AHC, inv. nr. 5606, fol. 16 [26] GA, AHC, inv. nr. 6063.6. [27] Volgorde volgens charter van 11-2-1543. [28] Kort, pag. 69. [29] Kort, pag. 78. [30] N. Plomp, Een boer is geen edelman, in: Jaarboek CBG, deel 47 (1993), pag. 101-102. [31] W. Wijnaendts van Resandt, De vicarieën in Gelderland, Amsterdam 1943, pag. 100, verwijst naar Oud Archief Tiel, inv. nr. 1847 (vgl. CBG, collectie Muschart 59a). [32] Kort, pag. 86.